Företagslån

Som namnet kanske avslöjar, så är ett företagslån är ett lån specifikt avsett för ett företags verksamhet. Företagslån kan ibland behövas för att täcka löpande kostnader när det inte finns tillräckligt med likvida medel. Det kan även behövas lite extra pengar i företagskassan för olika typer av investeringar eller för att köpa in arbetsverktyg.

Ett aktiebolag står som egen juridisk person och är därför helt och hållet ansvarigt för tagna lån men den som däremot driver enskild firma blir även personligt ansvarig för företagslånet. Därtill finns det fler företagsformer men i de flesta fall när det inte handlar om aktiebolag krävs någon form av personligt ansvar för företagslånet.

Nedan ska vi titta lite närmare på just företagslån och vad de innebär.

Typer av företagslån

Två olika typer av företagslån är vanliga för företag: blancolån eller kontokredit. Dessa två typer ska vi titta lite närmare på nedan.

Blancolån för företag

Liksom för privatpersoner finns även blancolån, alltså ett lån utan säkerhet, för företag att ta. Med ett blancolån kan företaget snabbt få tillgång till en större summa likvida medel, vilket kan komma väl till pass i samband med en viktig investering.

För att få ett blancolån beviljat kollar banker och långivare företagets kreditvärdighet. Således krävs inte säkerhet för lånet genom exempelvis egendom eller pant utan det är företagets lönsamhet och soliditet som är de viktigaste aspekterna när säkerheten bedöms. Banker och långivare kan dock kräva ägarborgen och en företagsinteckning utöver god kreditvärdighet.

Kontokredit för företag

En del företag har snarare behov av en kontokredit i verksamheten än ett blancolån. En kontokredit kopplas till ett transaktionskonto och krediten aktiveras när likviderna är förbrukade och ränta påförs på det kreditbelopp som utnyttjas.

En kontokredit brukar vara ett mer lämpligt alternativ för företag som då och då binder upp stora belopp i kundfakturor till ett mindre antal kunder. Finns det leverantörsfakturor att betala och inte tillräckligt med likvida medel på transaktionskontot så är en kontokredit ypperligt att utnyttja.

Olika villkor för olika lån

Det finns en uppsjö av olika banker och långivare. Givetvis skiljer sig deras villkor åt när det kommer till vilka företagslån som ska beviljas. Däribland finns det en del gemensamma villkor som gäller för princip alla långivare. Det är till exempel vanligt att banker och långivare kräver att aktiebolag måste ha varit verksamma minst 1–2 år för att bli beviljade ett lån.

Vad beträffar företagslån i en enskild firma kollas en firmatecknarens privata ekonomiska situation upp. Därtill kollar banker och långivare även upp vad företaget omsätter.

Jämför olika företagslån

Eftersom det idag är lättare än någonsin att beviljas lån, så medför det givetvis större möjligheter för företag att utveckla och förstärka sin verksamhet.  Men som företagare bör du vara noga med vilken långivare du väljer. Väljer du fel långivare kan det på sikt få negativa följder. Därför bör du inte ta första bästa företagslån utan att jämföra alternativ.

Dessutom kan ibland företaget rentav inte behöva något lån utan det kan vara bättre att verksamheten blir starkare ekonomiskt på egen hand genom att bunkra inom företaget. Har du inte kalkylerat för hur företaget kommer klara räntorna på längre sikt kan det nämligen få förödande konsekvenser.

Bank Norwegian Banklån